คลิปเบื้องหลัง : แนะนำตัว นักแสดงน้องใหม่ฯ | โต๊ะข่าวบันเทิง | 01-07-59 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)