คลิปสอนจากรายการ Wow English Episode 24 ชุดที่ 2 (Energetics) (Wow English)