พรหมลิขิต|ปีนี้ก็ลำบากสำหรับทีมทำงานจริงๆครับ (ทั่วไป)