ดวงใจในมนตราep5 | ฉากรำอวยชัย หนึ่งฉากใหญ่ที่ตั้งใจถ่ายทอด (ดวงใจในมนตรา)