สัมผัสพิศวงThesense | ตราบใดที่เรายังคงมีความโลภ (สัมผัสพิศวง)