ละครเทวดา...สาธุ Ep.121 ตอน วิญญาณในภาพถ่าย [3/5] (เทวดา..สาธุ)