บุพเพร้อยร้ายep7 | เป็นการปฎิเสธที่ไม่แรง แต่ .. เจ็บ ‼️สงสารน้องพลอย (บุพเพร้อยร้าย)