บุพเพร้อยร้ายep7 | เจ็บตัวขนาดนี้ยังเล่นมุกได้อีกนะ “คุณจิม” (บุพเพร้อยร้าย)