สัมผัสพิศวง | การบริจาคอวัยวะ จะเรียกว่าทำบุญหรือให้ทานก็ได้ (สัมผัสพิศวง)