สัมผัสพิศวง | ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีค่า (สัมผัสพิศวง)