สัมผัสพิศวง | ในที่สุด พ่อก็ยอมรับความจริง (สัมผัสพิศวง)