สัมผัสพิศวง | เหตุการณ์บางอย่าง ทำให้คนเรายอมเสียสละได้ แต่ดันไม่มีหลักฐานมายืนยัน (สัมผัสพิศวง)