ละครเทวดา...สาธุ Ep.77 ตอน ท่านหญิงกำมะลอ [2/3] (เทวดา..สาธุ)