เรื่องลับหลังep11 | "ทีวี" วิ่ง 4×100 ไม่ใช่เพราะกระปุกยานะ (เรื่องลับหลัง)