ละครเทวดา...สาธุ Ep.73 ตอน เพื่ออุดมการณ์ [2/3] (เทวดา..สาธุ)