สัมผัสพิศวงep15 | การทำความเข้าใจกัน ถ้าไม่รีบ อาจช้าเกินไป (สัมผัสพิศวง)